Allahova jednoća u božanstvenosti

Allahova jednoća u božanstvenosti

Kada se noćna tama počne spuštati zadržite vašu djecu, jer se tada šejtani šire, pa kada prođe dio noći pustite ih. Zaključaj vrata i pri tome spomeni Allahovo ime, ugasi svijeću i spomeni Allahovo ime, zatvori posudu sa vodom i spomeni Allahovo ime i pokri tvoju posudu (sa hranom) i spomeni Allahovo ime pa makar da staviš nešto preko nje.

Kada se noćna tama počne spuštati zadržite vašu djecu, jer se tada šejtani šire, pa kada prođe dio noći pustite ih. Zaključaj vrata i pri tome spomeni Allahovo ime, ugasi svijeću i spomeni Allahovo im ...

Allahov Poslaniče, želim krenuti na putovanje pa me posavjetuj!“ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Budi bogobojazan i donosi tekbire na svakoj uzvišici!“ A kada je čovjek otišao rekao je: „Allahu skrati mu razdaljinu i olakšaj mu putovanje.

Allahov Poslaniče, želim krenuti na putovanje pa me posavjetuj!“ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Budi bogobojazan i donosi tekbire na svakoj uzvišici!“ A kada je čovjek otišao rekao ...

Adabi trgovine

Adabi trgovine

Razum, objava i zdrava ljudska priroda ukazuju da ovo što postoji mora biti neko ko ga je učinio postojećim nakon što nije postojalo, ova stvorenja moraju imati Stvoritelja, Živog i Vječnog, koji sve zna i koji je o svemu potanko obavješten, Snažnog i Moćnog, Blagog i Milostivog, Njemu pripadaju najljepša imena i savršena svojstva, sve zna, ništa Ga ne čini nemoćnim i ništa Mu ne liči:

Razum, objava i zdrava ljudska priroda ukazuju da ovo što postoji mora biti neko ko ga je učinio postojećim nakon što nije postojalo, ova stvorenja moraju imati Stvoritelja, Živog i Vječnog, koji sve ...