Iftariti se sa svježim datulama, ako ne onda običnim, a ako nema ni njih onda vodom, jer se je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, iftario na svježim datulama prije nego što bi klanjao, pa ako ne bi imao svježih uzeo bi obične datule, a ako ni toga ne bi imao popio bi nekoliko gutljaja vode. (Predaju je zabilježio Tirmizi, a Albani je ocijenjuje vjerodostojnom)

Iftariti se sa svježim datulama, ako ne onda običnim, a ako nema ni njih onda vodom, jer se je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, iftario na svježim datulama prije nego što bi klanjao, pa ako ne b ...

Zahvala pripada samo Allahu, Koga hvalimo, od Njega pomoć i oprost tražimo. Utječemo se Allahu od zla duša naših i od loših djela naših. Koga Allah uputi ne može ga niko u zabludu odvesti, a koga u zabludi ostavi ne može ga niko uputiti. I svjedočim da nema Boga sem Allaha, Koji je jedini i nema suparnika, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Poslanik.

Zahvala pripada samo Allahu, Koga hvalimo, od Njega pomoć i oprost tražimo. Utječemo se Allahu od zla duša naših i od loših djela naših. Koga Allah uputi ne može ga niko u zabludu odvesti, a koga u za ...

Adabi trgovine

Adabi trgovine

Zahvala pripada Allahu, Njega hvalimo, od Njega pomoć i oprost tražimo, Njemu se kajemo i Njemu se utječemo od zla nas samih i od zla naših loših dijela. Koga Allah uputi niko ga u zabludu odvesti neće, a koga On u zabludu odvede niko ga uputiti neće. Svjedočim da nema Boga osim Allaha Jedinog, Koji sudruga nema, i svjedočim da je Muhammed Allahov rob i poslanik. Neka je Allahov salavat i selam njemu, njegovoj časnoj porodici i ashabima.

Zahvala pripada Allahu, Njega hvalimo, od Njega pomoć i oprost tražimo, Njemu se kajemo i Njemu se utječemo od zla nas samih i od zla naših loših dijela. Koga Allah uputi niko ga u zabludu odvesti neć ...

Razum, objava i zdrava ljudska priroda ukazuju da ovo što postoji mora biti neko ko ga je učinio postojećim nakon što nije postojalo, ova stvorenja moraju imati Stvoritelja, Živog i Vječnog, koji sve zna i koji je o svemu potanko obavješten, Snažnog i Moćnog, Blagog i Milostivog, Njemu pripadaju najljepša imena i savršena svojstva, sve zna, ništa Ga ne čini nemoćnim i ništa Mu ne liči:

Razum, objava i zdrava ljudska priroda ukazuju da ovo što postoji mora biti neko ko ga je učinio postojećim nakon što nije postojalo, ova stvorenja moraju imati Stvoritelja, Živog i Vječnog, koji sve ...